Produkter


 

Comfort Audio

Comfort Audio utvecklar och tillverkar hörselhjälpmedel för personer med nedsatt hörsel. Vår mission är att med ledande teknik och innovativa lösningar ge människor möjlighet att obehindrat utbyta tankar och idéer i alla situationer genom livet.

Comfort Audio grundades 1994. I dag är vi etablerade i både Europa och USA och våra produkter finns på ett tjugotal marknader runt om i världen.

Hemsida: http://www.comfortaudio.com/sv/

right